B9 nk 2009-2012 - 12B9 niên khóa 2009-2012 sĩ số 44

[ẹc]

...
Staff member
12B9 niên khóa 2009-2012 sĩ số 44
tdAhL.jpg
TKyiW.jpg
BFwkC.jpg
VgN0O.jpg
BTRi4.jpg
  • 12B9 niên khóa 2009-2012
 

[ẹc]

...
Staff member
Shiny Nguyen
từ trái sang hàng trên bí thư B15 ,A5 ,B3 ,cô châu, bí thư B10 ,thầy minh ,bí thư b12, B8
hàng dưới : bí thư b4, bạn thứ 2 mình hok biết ,bí thư B13 , A7 , B9
uFwQv.jpg
 
Top