Lich họp PHHS Chủ Nhật 23/09/2012

[ẹc]

...
Staff member
- Khối sáng và lớp 11A03, họp lúc 8 giờ
- Khối chiều và các lớp Mô hình tiên tiến họp lúc 10 giờ
- Các lớp 12B01, 11D02,12B17,12B08 lúc 17 giờ chiều thứ 2 (24/09/2012).
 
Top