Thông báo thời khóa biểu kỹ năng sống dành cho khối 10

[ẹc]

...
Staff member
Kể từ năm học 2012 – 2013, trường THPT Marie Curie sẽ giảng dạy thí điểm bộ môn kỹ năng sống cho học sinh một số lớp 10 với thời lượng 1 tiết/ 1 tuần. Tiết học kỹ năng sống sẽ được bố trí trong cùng buổi học trái buổi với bộ môn Thể dục hoặc Ngoại ngữ (HS không phải đi thêm buổi). Điểm danh như buổi học chính khóa. HS học tại phòng C12 (trên lầu dãy C).
Ban Giám Hiệu


Thời gian | Tiết | Thứ 2 |Thứ 3|Thứ 4|Thứ 5|Thứ 6|Thứ 7
Sáng | Tiết 2 (7h30’ – 8h15’) | 10 A14 |10A5| 10D11 |10 B|10 A8|
Sáng | Tiết 3 (8h35’ – 9h20’) | 10 D3 || 10A7 |10 D9|10 A11|
Sáng | Tiết 4 (9h 20 – 10h5’) | || |||
Chiều | Tiết 4 (15h30’ – 16h15) | || |||10A9
 
Top