mem mới làm qen...11b10 :D

moonlight66

New Member
Mem mới up hình cho m.n bíc cái bản mặt...cho làm qen nhaz mem cũ...:-*
431909_2960670194421_1589928502_n.jpg
318778_2960670714434_1319395534_n.jpg

529547_2960670394426_1964031952_n.jpg
536100_2851214938108_319277437_n.jpg

Bị tự kỷ nặng...cả nhà thông củm =))
Trên là tự kỷ...h là hình bt...:D
582765_3147108095539_1709320878_n.jpg

Thứ 4 từ trái qa...xấu đê tịn lun...=='

578863_3137064564457_294040813_n.jpg

Bên trái cùng đó bà koan...
 
Top