Lịch kiểm tra giữa học kỳ 1 năm hoc 2012 - 2013

[ẹc]

...
Staff member
File đính kèm
Lichiemtragiuahocky1.xls [ ]
36 Kb​
* Học sinh mang theo: Thẻ Học sinh có dán ảnh, giấy nháp, dụng cụ học tập : bút chì, tẩy, gọt bút chì..
*Quy định giấy nháp: giấy tập đôi ( hoặc giấy A4) trắng.Ghi họ tên, lớp, số báo danh, môn kiểm tra ở góc trái bên trên.

GVBM tổ chức kiểm tra lần 2 cho những HS không dự KT lần I tại lớp . Khi cho KTra lần 2 GVBM ghi vào Sổ đầu bài lịch kiểm tra lần 2 và thông báo các chi tiết trước lớp ( ngày, giờ, địa điểm kiểm tra lần 2) .HS chưa kiểm tra lần 1 viết đơn xin phép Thầy Cô bộ môn cho kiểm tra lần 2 ngay tiết học đầu tiên đi học sau kì kiểm tra .
 
Top