Hình ảnh BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Marie Curie 2012

[ẹc]

...
Staff member
BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

iVdqC.jpg

Đ/C VÕ GIA VĂN - 11B17
PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT MARIE CURIE
— with Kuro Võ.
YJesf.jpg

Đ/C TRẦN THỊ KIM NGÂN - 11B03
UVTV ĐOÀN TRƯỜNG
— with Yumi Trần.
cGWeU.jpg

Đ/C NGÔ VIỆT NGUYÊN - 12A01
UVBCH ĐOÀN TRƯỜNG
— with Kon Zjk Kon.
K80v7.jpg

Đ/C NGUYỄN HỒNG MINH NGỌC - 12A05
UVBCH ĐOÀN TRƯỜNG
— with Lee Hyon.
LnFOg.jpg

Đ/C LƯU TẤN PHƯỚC - 11B07
UVBCH ĐOÀN TRƯỜNG
— with Lưu Tấn Phước.
1mK6n.jpg

Đ/C TRỊNH MINH TRÍ - 11B07
UVBCH ĐOÀN TRƯỜNG
9Rm3l.jpg

Đ/C TRẦN AN BỬU LỘC - 10A03
UVBCH ĐOÀN TRƯỜNG
— with Lộc Láo Lếu.
hGa4Y.jpg

Đ/C PHẠM TRẦN TRỌNG HOÀ - 10D03
UVBCH ĐOÀN TRƯỜNG
Ayml.jpg

Đ/C HUỲNH NGUYỄN PHƯƠNG VY - 11D01
UVBCH ĐOÀN TRƯỜNG
— with Cá Con Lon Ton.
SVuzh.jpg

Đ/C NGUYỄN HÙNG HUY - 11B07
UVBCH ĐOÀN TRƯỜNG
— with Huy Hớn Hở.
rMEf5.jpg

Đ/C TRẦN LÊ QUANG KHIÊM - 11A02
UVBCH ĐOÀN TRƯỜNG
— with Khiêm Khù Khờ.
ZcNyg.jpg

Đ/C TRẦN ĐẠT - 10D05
UVBCH ĐOÀN TRƯỜNG
YKlC6.jpg

Đ/C ĐỖ TRÍ DŨNG - 10A05
BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT MARIE CURIE
— with Trí Dũng.
 
Top