Vệ tinh nhân tạo là gì?

[ẹc]

...
Staff member
chuyendongvetinh.jpg

Vệ tinh nhân tạo
Vệ tinh là chỉ tất cả những tinh thể chuyển động xung quanh hành tinh trong vũ trụ. Chuyển động quanh hành tinh nào thì gọi nó là vệ tinh của hành tinh đó. Chẳng hạn như, mặt trăng quay xung quanh trái đất thì nó là vệ tinh của trái đất.
Vệ tinh nhân tạo là "vệ tinh do con người chế tạo" của loài người chúng ta. Các nhà khoa học đã phóng nó lên quỹ đạo đã định bằng tên lửa, khiến nó chuyển động quanh trái đất và các hành tinh khác, để thuận tiên cho việc thăm dò và nghiên cứu khoa học. Vệ tinh nhân tạo quay xung quanh hành tinh nào thì chúng ta gọi nó là vệ tinh nhân tạo của hành tinh đó, ví dụ vệ tinh trái đất nhân tạo thông thường dùng cho các lĩnh vực quan sát, thông tin.
Vệ tinh trái đất nhân tạo đầu tiên trên thế giới được Liên Xô phóng thành công vào năm 1957.
 
Top