Phóng vệ tinh cần có tốc độ nhanh đến mức nào?

[ẹc]

...
Staff member
vetinh_tq.jpg

Phóng vệ tinh
Vì sao tên lửa và tàu con thoi có thể bay vào vũ trụ, còn pháo cao xạ cho dù có sức mạnh đến mấy cũng không thể phóng đạn pháo lên mặt trăng? Đó là vì tốc độ của tên lửa và máy bay đủ nhanh để có thể thắng được lực hút của trái đất, còn tốc độ của đạn pháo thì không thể chinh phục được lực hút của trái đất, rốt cuộc đành phải rơi xuống mặt đất.
Nếu muốn biết phóng vệ tinh cần tốc độ nhanh tới mức nào, đầu tiên phải hiểu được tốc độ vũ trụ thứ nhất, tốc độ vũ trụ thứ hai và tốc độ vũ trụ thứ ba là như thế nào. Tốc độ vũ trụ thứ nhất là chỉ tốc độ của vật thể đủ để chiến thắng lực hút của trái đất, khiến nó có thể chuyển động quanh trái đất. Tốc độ này phải đạt 7,9 km/giây. Tốc độ này chỉ tốc độ vật thể có thể bay ra khỏi trái đất và tiến vào vũ trụ. Tốc độ vũ trụ thứ hai phải đạt 11,2 km/giây.
Tốc độ vũ trụ thứ ba chỉ tốc độ cần thiết để vật thể bay ra khỏi mặt trời. Tốc độ này đạt 16,6 km/giây.
Nếu vệ tinh chúng ta phóng là vệ tinh trái đất nhân tạo quay xung quanh trái đất thì tốc độ của nó phải đạt 7,9 km/giây; nếu vệ tinh chúng ta phóng muốn bay ra khỏi trái đất tới vũ trụ thì tốc độ của nó phải đạt 11,2 km/giây.
 
Top