Thông báo ngày Nhà Giáo Việt Nam - 20/11/2012

[ẹc]

...
Staff member
THÔNG BÁO
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM


ü Chiều thứ bảy 17/11, học sinh nghỉ tiết 4,5. Nhà trường chuẩn bị Hội diễn văn nghệ.
ü Thứ hai 19/11, nữ sinh không mặc áo dài.
ü Chiều thứ hai 19/11, HS được nghỉ học tiết 4,5: Giáo viên họp Hội đồng sư phạm.
ü Thứ ba 20/11, HS có mặt tại trường lúc 7g15 để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (HS ra về lúc 9g45). Mặc đồng phục chính khóa. Nữ áo dài. Điểm danh như buổi học chính khóa. Mỗi lớp cử 2 HS xếp ghế vào lúc 6g45.
ü Buổi chiều 20/11: HS nghỉ.

BGH
 
Top