Thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11/2012

[ẹc]

...
Staff member
YaMfQ.jpg

Cô Hương Mỹ ( Lý) thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Pj3bu.jpg

Thầy Minh Quốc ( Văn) Thi Giáo viên giỏi cấp Trường
vnrW.jpg

Thầy Hoàng Thông ( Môn toán) thi giáo viên giỏi cấp trường
uE4RO.jpg

Thầy Công Tuấn ( Toán ) thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
 
Top