Khóa đào tạo gian khổ dành cho các binh sĩ của hải quân SEAL

[ẹc]

...
Staff member
Với cái chết gần đây của Osama bin Laden gần Islamabad, cả thế giới đã đi điên cho Hải quân SEALs. Mọi người đều muốn biết những gì nó giống như SEAL Team Six thực hiện của họ nhiệm vụ anh hùng cuối tuần qua. Những người khác muốn biết những gì nó cần để trở thành một.
Navy SEALs là Hoa Kỳ ưu tú nhất lực lượng, nhờ vào khả năng của mình để hoạt động trên không, đường biển và đất đai. Có khả năng để thực hiện các nhiệm vụ dưới nước phân biệt các con dấu từ hầu hết các đơn vị quân sự khác trên thế giới, nhưng nó không phải là một trở nên dễ dàng. Là đào tạo ra mạnh mẽ và khắc nghiệt nhất của tất cả các lực lượng Hoa Kỳ.
Hơn 1.000 tiềm năng áp dụng mỗi năm để trở thành một SEAL. Chỉ 200-250 thực sự thành công.
Đào tạo bắt đầu trong Trường Hải quân đặc biệt chuẩn bị Warfare trong Great Lakes, Bang Illinois, kéo dài hai tháng. Đó là mục đích là để chuẩn bị ứng cử viên tiềm năng cho các hoạt động nghiêm ngặt họ sẽ phải đối mặt ở BUD / S (Basic Underwater Demolition / SEAL Đào tạo). Họ đưa ra một thử nghiệm kiểm tra vật lý, nơi họ phải đáp ứng các hướng dẫn sau đây:
  • Kết thúc 20 phút hoặc xuống trong bơi 1000-mét với vây
  • Ít nhất 70 pushups trong 2 phút
  • Thực hiện ít nhất 10 pullups mà không bỏ
  • Ít nhất 60 situps trong 2 phút
  • Chạy 4 dặm trong quần và giày dép trong 31 phút hoặc dưới
Nếu họ không vượt qua, họ đang ra khỏi đào tạo và được phân loại lại thành các công việc khác Hải quân.
Sau đó đến BUD / S định hướng ở Coronado, California, kéo dài trong 3 tuần.Giảng viên SEAL giới thiệu những người lính để các chướng ngại vật và các khía cạnh đào tạo khác để chuẩn bị ứng cử viên cho đào tạo giai đoạn đầu tiên.
Giai đoạn đầu tiên là phần điều cơ bản, kéo dài 7 tuần dài và tập trung vào phát triển tinh thần đồng đội và cải thiện các kỹ năng thể chất, năng lực nước và sự kiên trì tinh thần. Mỗi tuần, họ là lực lượng đào tạo của tuần cuối cùng của một-up, với bơi lội, chạy và thể dục mềm dẻo. Họ chấm điểm dựa trên hiệu suất thời gian chạy bốn dặm, các khóa học trở ngại, và bơi lội 2-dặm.Tuy nhiên, phần lớn nhất trong đào tạo giai đoạn đầu tiên là Hell Tuần, nơi ứng cử viên ngủ cho 4 giờ trong một khoảng 6-ngày gần, mặc dù chạy hơn 200 dặm và thực hiện 20 giờ yêu cầu đào tạo mỗi ngày. Đây là nơi mà hầu hết rơi ra.
Giai đoạn thứ hai bao gồm các giai đoạn lặn chiến đấu, kéo dài 7 tuần.Soldiers học các kỹ năng dưới nước tách chúng ra khỏi các lực lượng khác đặc biệt như Delta và Rangers. Họ trở thành vận động viên bơi lội chiến đấu, học lặn mở và đóng mạch và tham gia vào một trong những khía cạnh đào tạo nổi tiếng nhất Drown Proofing Kiểm tra. Những người không hoàn toàn thoải mái trong nước thường đấu tranh để thành công.
Giai đoạn thứ ba là tập trung vào đất chiến tranh, thêm 7 tuần đào tạo. Đây là nơi mà họ có vũ khí, phá hủy, chuyển hướng đất và đào tạo khác. Trong ba tuần cuối cùng của đào tạo, chiến sĩ thực hành những gì họ đã học được trên Clemente Island, 60 km từ Coronado. Một khi họ đã nhận được điều này đến nay ở BUD / S, họ thường làm cho nó to SQL.
Cuối cùng, họ đã gặp SQL (SEAL Trình độ chuyên môn đào tạo) kéo dài 28 tuần mệt mỏi. Sau khi hoàn thành, các binh sĩ được Trident SEAL của họ, đánh dấu một SEAL thực tế. Sau đó, họ đã được giao cho một đội SEAL bắt đầu chuẩn bị cho việc triển khai đầu tiên của họ.
Tổng thời gian đào tạo-60 tuần (15 tháng).
grueling-navy-seal-training-toughest-world.w654.jpg

grueling-navy-seal-training-toughest-world.w654.jpg

grueling-navy-seal-training-toughest-world.w654.jpg

Kiểm tra toàn bộ sưu tập hình ảnh trên The Daily Beast .
Nếu bạn đang quan tâm đến việc trở thành một SEAL, trang web của Hải quân SEAL chính thức có một tài liệu hướng dẫn đào tạo , bạn có thể sử dụng để làm quen với các nhu cầu vật chất, bạn sẽ gặp phải trong đào tạo SEAL.
 

[ẹc]

...
Staff member
Làm thế nào để xây dựng sức mạnh của Hải quân SEAL

Bạn muốn biết những gì nâng SEAL của Hải quân làm? Kiểm tra này để tìm hiểu làm thế nào để xây dựng sức mạnh thực sự, chỉ với ba bài tập đơn giản.Hình thức tốt là quan trọng trong powerlifting, do đó hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì bạn đang làm trước khi bạn bắt đầu một bài tập.
 

[ẹc]

...
Staff member
Làm thế nào để có được hình dạng bằng cách leo lên một sợi dây thừng như một của Hải quân SEAL

Nếu bạn đã từng cố gắng leo lên một sợi dây thừng trước, bạn biết nó không phải dễ dàng. Tìm hiểu làm thế nào SEALs Hải quân làm điều đó. Video này cho thấy bạn làm thế nào để leo lên một sợi dây thừng để tập thể dục và sức mạnh, cùng với một vài bài tập khác phát triển khả năng chịu đựng và sức mạnh cực.
 

[ẹc]

...
Staff member
Top