KẾ HOẠCH THÁNG 12 - 2012

[ẹc]

...
Staff member
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TP HCM
CĐCS TRƯỜNG THPT MARIE CURIE
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12
I. Công tác tổ chức:
1. Các Tổ công đoàn hoàn thiện Sổ sinh hoạt Công đoàn đến hết tháng 12/2012 và sử dụng Sổ sinh hoạt mới từ tháng 1/2013, lưu ý cập nhật và bổ sung danh sách Công đoàn viên.
2. Kết nạp CĐV mới:
+ Giáo viên, CNV tham gia công tác tại trường từ 3 tháng trở lên có nguyện vọng gia nhập tổ chức Công đoàn.
+ Hồ sơ gồm: Lý lịch cá nhân và đơn xin nhập tổ chức Công đoàn ( treo tại Phòng Giáo viên ) + 2 ảnh 3x4
+ TTCĐ tập hợp hồ sơ và gởi về BCH CĐ_ chậm nhất là ngày 15/12/2012
II. Công tác tuyên giáo
1. Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 68 năm thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam ( Bản tin Công đoàn )
2. Chào mừng Đại hội Công Đoàn giáo dục Thành phố
III. Kế hoạch tháng 12/2012
1. Tổ chức thảo luận Dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn giáo dục thành phố ( BCHCĐ + TTCĐ+ TB TTND + Chi ủy )
2. Tập trung ôn tập và Kiểm tra HK1
3. Thăm và tặng quà cho Giáo viên , CNV gốc bộ đội.
4. Sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ 1
+ Các tổ công đoàn sơ kết hoạt động , rút kinh nghiệm và đề xuất.
+ Họp BCH mở rộng: BCH+ TTCĐ + TB TTND cuối học kỳ 1, tổ chức đối thoại và góp ý cho hoạt động công đoàn ( dự kiến cuối tháng 12 )

IV. Ý kiến công đoàn viên:

TM.BCH
Chủ tịchNguyễn Trần Khánh Bảo
 
Top