Đáp Án Môn Thi Khối 12

Boom

Active Member
Hóa hen

[ Mã đề 221 ]

1B 11B 21A 31C
2C 12B 22A 32A
3B 13A 23C 33D
4B 14C 24C 34B
5D 15A 25B 35C
6A 16B 26B 36B
7C 17B 27C 37B
8B 18A 28A 38C
9A 19A 29C 39B
10B 20B 30C 40C

[ Mã đề 222 ]

1D 11C 21A 31B
2C 12B 22A 32A
3B 13D 23C 33C
4A 14B 24C 34C
5A 15A 25A 35C
6C 16B 26A 36B
7A 17D 27C 37B
8A 18C 28D 38A
9D 19A 29B 39C
10B 20C 30D 40B
 

Boom

Active Member
Ðề: Đáp Án Môn Thi Khối 12

Môn Lý

[ Mã đề 111 ]

1A 9D 17A 25A 33C
2B 10A 18D 26D 34A
3B 11D 19B 27C 35A
4A 12B 20D 28A 36A
5D 13C 21B 29D 37B
6A 14D 22C 30B 38D
7B 15C 23C 31B 39B
8C 16C 24C 32D 40C

[ Mã đề 112]

1C 9D 17B 25D 33D
2B 10C 18D 26A 34A
3D 11B 19C 27B 35B
4D 12C 20A 28A 36C
5A 13B 21B 29B 37D
6D 14A 22B 30D 38C
7A 15D 23A 31C 39A
8C 16A 24C 32B 40C
 

Boom

Active Member
Ðề: Đáp Án Môn Thi Khối 12

KỲ THI HK2 NĂM HỌC 2006-2007

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH
Hệ 7 năm:


Mẫu đề A (331)

1. D 2. C 3. A 4. C 5. B

6. D 7. D 8. B 9. C 10. D

11. D 12. C 13. A 14. B 15. B

16. C 17. D 18. B 19. D 20. C

21. B 22. D 23. C 24. D 25. B

26. C 27. D 28. C 29. A 30. D

31. C 32. C 33. D 34. B 35. B

36. B 37. B 38. D 39. C 40. B

Mẫu đề B (332)

1. B 2. B 3. D 4. B 5. A

6. A 7. B 8. B 9. C 10. B

11. B 12. C 13. D 14. B 15. B

16. D 17. A 18. B 19. D 20. A

21. D 22. A 23. B 24. A 25. B

26. C 27. A 28. B 29. B 30. B

31. C 32. A 33. A 34. B 35. B

36. A 37. D 38. D 39. D 40. A
 

Boom

Active Member
Ðề: Đáp Án Môn Thi Khối 12

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

Học kỳ II (năm học 2006- 2007)

---------------------------------

ĐỀ I :


Câu 1: (5đ)

Âm mưu chiếm đóng và xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ … (1đ)
- Trong tình hình kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, Pháp- Mĩ tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhằm thu hút quân chủ lực ta lên để tiêu diệt. Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava. (0,5đ)
- Lực lượng địch ở Điện Biên Phủ là 16.200 tên… được trang bị các loại vũ khí hiện đại, được bố trí thành một tập đoàn cứ điểm mạnh gồm 49 cứ điểm chia làm 3 phân khu… (0,5đ)

Tóm tắt diễn biến chính … chiến dịch diễn ra 3 đợt: (2đ)
- Đợt I (từ ngày 13/3 đến 17/3/1954): Tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc… 2000 địch bị tiêu diệt và bị bắt, 26 máy bay bị phá huỷ. (0,5đ)
- Đợt II (từ ngày 30/3 đến 26/4/1954): Tấn công các cứ điểm phía Đông của phân khu trung tâm (trận ác liệt diễn ra ở đồi A 1, C 1). Quân ta khép chặt vòng vây, địch lâm vào tình trạng nguy khốn… (0,75đ)
- Đợt III (từ ngày 1/5 đến 7/5/1954): Tiêu diệt phân khu trung tâm Mường Thanh, Hồng Cúm. 17h 30’ ngày 07/05/1954 tướng Đờ Cátxtơri và toàn bộ Bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm bị bắt. Chiến dịch ĐBP kết thúc thắng lợi. (0,75đ)

Ý nghĩa thắng lợi (2 đ)
- Đây là chiến thắng oanh liệt nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ. (0,5đ)
- Thể hiện cao độ tinh thần quyết chiến thắng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân dân ta. (0,5đ)
- Góp phần quyết định vào thắng lợi ở hội nghị Giơnevơ… (0,5đ)
- Làm “chấn động địa cầu”, tác động đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới… (0,5đ)

Câu 2: (2đ) Điền đúng mỗi sự kiện : 0,5 đ
1. Khởi nghĩa giành thắng lợi tại thủ đô Hà Nội.
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
3. Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”.
4. Mở đầu chiến dịch Biên giới.

Câu 3: (3đ)
Nguyên nhân thắng lợi:
- Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn: toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh… (0,5đ)
- Toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc với tinh thần “thà hy sinh tất cả… chứ nhất định không chịu làm nô lệ” (0,5đ)
- Ta đã xây dựng được hậu phương vững chắc, cung ứng đến mức cao nhất sức người, sức của cho cuộc kháng chiến. (0,5đ)
- Tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân 3 nước Đông Dương. (0,5đ)
- Sự giúp đỡ to lớn của các nước XHCN, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới… (0,5đ)

Nguyên nhân quan trọng nhất… vì sao?... (0,5đ)
- Sự lãnh đạo của Đảng là quan trọng nhất (0,25đ)
- Vì là nguyên nhân bao trùm, chi phối các nguyên nhân khác… (0,25đ)


ĐỀ II :


Câu 1: (5đ)
Những nét chính về diễn biến : (4 đ)
- Từ ngày 13 đến 15/08/1954, hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào quyết định chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa… thành lập Ủy ban khởi nghĩa, ra quân lệnh số 1. (0,5đ)
- Ngày 16/08/1945, Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa… thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam… (0,5đ)
- Chiều 16/08/1945, một đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã từ Tân Trào tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên, mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa… (0,5đ)
- Tính đến ngày 18/08/1945, đã có 4 tỉnh lị giành được chính quyền: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. (0,5đ)
- Giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội:

+ Ngày 15/08/1945, mệnh lệnh Tổng khởi nghĩa về đến Hà Nội, phong trào chuẩn bị khởi nghĩa rất khẩn trương… (0,5 đ)

+ Ngày 19/08/1945, một cuộc mittinh lớn diễn ra ở nhà hát lớn thành phố, sau đó là cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở, cuộc khởi nghĩa thắng lợi. (0,5 đ)

- Trong các ngày 23 và 25/08/1945 ta lần lượt giành được chính quyền ở Huế và Sài Gòn. (0,5đ)
- Thắng lợi của khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đã cổ vũ nhân dân các tỉnh vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Đến cuối tháng 8/1945, Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi, chính quyền cách mạng đã được thành lập trong cả nước… (0,5đ)

Cơ hội ngàn năm có một … (1,0 đ)
-Hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh tan phát xít Đức – Nhật … Kẻ thù chính lúc này của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật đã gục ngã. Đó là cơ hội ngàn năm có một mà Đảng và nhân dân ta đã tận dụng để Tổng khởi nghĩa. (0,5đ)

-Tác dụng: Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi một cách tương đối nhanh chóng
và ít đổ máu ( 0,5 đ).

Câu 2: (2đ) Điền đúng mỗi sự kiện : 0,5 đ.
1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước VNDCCH.
2. Ký hiệp định sơ bộ.
3. Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ.
4. Mĩ giật dây bọn tướng lĩnh ngụy làm đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm.

Câu 3: (3đ)

Điều kiện lịch sử: (2 đ)
- Sự đàn áp khủng bố tàn bạo của Mĩ- Diệm:
+ Chiến dịch “tố cộng”, “ diệt cộng”… (0,25đ)
+ Luật 10/59 … à nhân dân miền Nam vô cùng căm phẫn chế độ Mĩ- Diệm à đấu tranh. (0,25đ)
- Phong trào đấu tranh của quần chúng bị Mĩ- Diệm khủng bố, đàn áp dữ dội nhưng lại làm nảy sinh thêm phong trào quần chúng à những cơn bão táp cách mạng. (0,5 đ)
- Nghị quyết 15 của Đảng đầu năm 1959:
+ Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 15 ra Nghị quyết xác định con đường phát triển cơ bản của cách mạng ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền… bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu kết hợp với lực lượng vũ trang… (0,5đ)
+ Có Nghị quyết của Đảng soi sáng, phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam tùng bước phát triển thành phong trào “Đồng Khởi” có quy mô to lớn bắt đầu từ tỉnh Bến Tre. (0,5đ)

Ý nghĩa: (1 đ)
- Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm. (0,5đ)
- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công. Từ khí thế đó, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã ra đời… (0,5đ)
 

Boom

Active Member
Ðề: Đáp Án Môn Thi Khối 12

Môn Văn

I/ CÂU HỎI :
1/ ( 2 điểm ) :
a/ Các ý chính :
- Thuốc là một truyện đa nghĩa. Trước hết, đó là thứ thuốc chữa bệnh lao của những người dân Trung Quốc lạc hậu u mê: lấy máu người để chữa bệnh.
- Thuốc còn đề cập đến vấn đề sâu xa hơn, khái quát hơn. Đó là sự u mê, đớn hèn, mông muội về chính trị của đại đa số người dân TQ lúc bấy giờ.
- Thuốc chỉ ra những hạn chế về phương pháp hoạt động của các nhà cách mạng chống lại nhà Thanh, bi kịch của những chiến sĩ CM tiên phong :không được quần chúng hiểu, ủng hộ, bảo vệ…
- Tình cảm biết ơn, trân trọng và niềm tin vào tương lai :quần chúng sẽ hiểu, nhớ ơn các chiến sĩ CM.

b/ Cho điểm :
- Cho mỗi ý : 0.5 điểm
- Có từ 2 lỗi chính tả, ngữ pháp trừ từ 0.25 đến 1.0 điểm

2/ ( 2 điêm ) :
a/ Các ý chính :
-Những hiểu biết về cuộc đời : (1 điểm )
+ Năm sinh, năm mất (1930-1989 ),
+ quê Nghệ An,
+ gia nhập quân đội từ kháng chiến chống Pháp,
+ được truy tặng giải thưởng HCM về văn học , nghệ thuật năm 2000.
- Những hiểu biết về văn nghiệp ( 1 điểm )
+ Là nhà văn tiên phong trong phong trào đổi mới văn học những năm 1980
+ Tác phẩm chính :Những vùng trời khác nhau; Dấu chân người lính; Người đản bà trên chuyến tàu tốc hành; Bến quê…
b/ Cho điểm :
- Những hiểu biết về cuộc đời : mỗi ý 0,25 đ
- Những hiểu biết về văn nghiệp :
+ ý 1 :0,5 đ
+ ý 2 : nêu đúng tên ba tác phẩm :0,5 điểm, thiếu 1 :trừ 0,25 điểm.
-Trừ lỗi :như câu 1.1


LÀM VĂN :
1/ Yêu cầu về kỹ năng :
- Học sinh biết cách làm bài nghị luận văn học, kiểu bài chứng minh một vấn đề văn học.
- Học sinh biết cách bố cục bài viết, diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.

2/ Yêu cầu về nội dung :
a/ Học sinh đáp ứng được các yêu cầu sau :
- Nắm được các đặc điểm phong cách thơ Tố Hữu :
+ Là nhà thơ của lý tưởng cộng sản, thơ Tố Hữu tiêu biểu cho khuynh hướng thơ trữ tình chính trị; lý tưởng chính trị chi phối cảm hứng nghệ thuật thơ Tố Hữu; quyết định đề tài, chủ đề tác phẩm.
+ Thơ Tố Hữu có khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn, nhân vật trong thơ trữ tình là cái tôi-chiến sĩ; cái tôi- công dân; cái tôi nhân danh dân tộc, nhân danh giai cấp, cách mạng
+ Thơ Tố Hữu có giọng điệu riêng dễ nhận : giọng điệu tâm tình, ngọt ngào, tha thiết; đậm đà tính dân tộc trong trong hình thức : sử dụng nhuần nhuyễn thơ lục bát, cách xây dựng hình ảnh, đại từ nhân xưng…

b/ Trên cơ sở nắm vững đặc điểm phong cách thơ Tố Hữu, lựa chọn được những câu thơ, đoạn thơ tiêu biểu, thể hiện tập trung các đặc điểm ấy trong hai bài thơ :Việt Bắc và Kính gửi cụ Nguyễn Du để phân tích làm rõ.

LƯU Ý :
- Mức độ đậm nhạt của đặc điểm phong cách thơ Tố Hữu khác nhau trong từng đoạn thơ, vì vậy, khi học sinh chọn phân tích đoạn thơ không nhất thiết phải có đầy đủ các đặc điểm đã nêu, miễn là khai thác hết các đặc điểm trong đoạn thơ
- Giám khảo không máy móc đòi hỏi HS phải nói đúng, đủ các từ ngữ ở đáp án. Chỉ cần các em hiểu đúng vấn đề. Chấp nhận các cách diễn đạt khác mhau

BIỂU ĐIỂM:
-ĐIỂM 5-6 : Đáp ứng tốt các yêu cầu của đề; chọn được những câu, đoạn tiêu biểu cho phong cách thơ Tố Hữu. Kĩ năng phân tích tổng hợp tốt, diễn đạt lưu loát, ít lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. Có thể có từ 2-3 lỗi nhỏ.
-ĐIỂM 3-4 : Đáp ứng các yêu cầu trên ở mức khá, có thể thiếu vài ý nhỏ ( 4 điểm ); đáp ứng ở mức trung bình, chỉ nêu được khoảng nửa số ý ( 3 điểm ). Có thể có từ 3-5 lỗi nhỏ.
- ĐIỂM 1-2 : Không thuộc thơ, trích dẫn sai từ 3 câu trở lên, không nắm chắc các đặc điểm thơ phong cách Tố Hữu, bài làm sơ sài, thiếu hơn nửa số ý. Giám khảo cân nhắc để quyết định điểm cụ thể.
 

xuanlinh

Member
Ðề: Đáp Án Môn Thi Khối 12

Đề thi này của học sinh không phân ban mà. Mới đọc tưởng chưa thi mã đã có đáp an rùi. Lần sau post ghi rõ đề của không phân ban nha bạn
 
Top