Thông báo họp phụ huynh học sinh sơ kết học kỳ 1 nk 2012-2013

[ẹc]

...
Staff member
TRƯỜNG THPT MARIE CURIE
THÔNG BÁO
V/V HỌP SƠ KẾT PHHS HỌC KỲ 1 NH 2012 - 2013

Hiệu Trưởng Trường THPT Marie Curie
Trân trọng kính mời Quý Phụ huynh học sinh đến họp với Giáo viên chủ nhiệm lớp
vào sáng ngày chủ nhật 20/01/2013.
§ Khối sáng: lúc 8g00
§ Khối chiều và các lớp mô hình tiên tiến: lúc 10g00
§ Lớp 11B5: vào lúc 17g00 thứ bảy 19/01/2013
§ Lớp 11A2: vào lúc 17g15 thứ hai 21/01/2013
§ Lớp 10A4: vào lúc 17g15 thứ tư 23/01/2013

Hiệu Trưởng
NGUYỄN VĂN VÂN
 
Top