B17 nk 2010-2013 - Trại Xuân 2013

[ẹc]

...
Staff member
BzgHm.jpg

Nguyen Quang Tam Tuan

B17!! *bụp bụp bụp* B17!! *bụp bụp bụp* B17!! * bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp * =))
Dậy đê!! Chuẩn bị đốt lửa trại kìa!!!! =))
(Nói chứ khan cmn tiếng rồi,mai cố gắng up hình cho m ng` vậy...)
— with Nhoc Tjand Huan Tran.
 
Top