Ai học A9 niên khóa 93-96.liên lạc mình [email protected]

trungtinA9

New Member
Hôm nay lục lại giấy tờ cũ thây tờ giấy ghi lại tên 44 đứa bạn năm nào.điểm lại người đi kẻ ở.
Chưa già nhưng cũng là trẻ trâu.thôi kiếm cái diễn đàn trường cũ để kiếm bạn bè.Dẫu rằng mình cũng nhớ nhà nhớ tên nhưng tự nhien 1 chục năm ko gặp,ghé nhà nó chắc nó nghĩ mượn tiền :).thôi cũng là cái duyên,nếu còn gã nào hoặc mén nào còn rảnh thì tụ lại chém gió chơi.Tín
 

[ẹc]

...
Staff member
Bác gom thông tin 44 bạn lên forum đi bác.
Thông tin càng chi tiết thì các bạn của bác càng dễ kiếm ra topic này để gặp bác.
Bác nhớ để lại thông tin email của bác luôn.

Hôm nay lục lại giấy tờ cũ thây tờ giấy ghi lại tên 44 đứa bạn năm nào.điểm lại người đi kẻ ở.
Chưa già nhưng cũng là trẻ trâu.thôi kiếm cái diễn đàn trường cũ để kiếm bạn bè.Dẫu rằng mình cũng nhớ nhà nhớ tên nhưng tự nhien 1 chục năm ko gặp,ghé nhà nó chắc nó nghĩ mượn tiền :).thôi cũng là cái duyên,nếu còn gã nào hoặc mén nào còn rảnh thì tụ lại chém gió chơi.Tín
 
Top