Tìm bạn cũ 12A4 nk 1979-1982

[ẹc]

...
Staff member
Thanh Dao
Hello Thau, Quoc Thanh 12A4 khoa 1982 day. Lop truong la Bich Chau, lop pho la Minh Thu va thang quy Phuc rom

uNcofLA.jpg
 
Top