Du học Canada - Qui định làm việc trong thời gian học của sinh viên quốc tế

Linda

New Member
Theo các chương trình việc làm của Cục Di Trú và Nhập Tịch Canada, du học sinh (DHS) có thể làm việc trong khi đang du học tại Canada. Ở hầu hết các trường hợp, bạn cần phải xin giấy phép làm việc dành cho sinh viên (SV) quốc tế.

Student40.jpg

LÀM VIỆC TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
Du học sinh (DHS) có thể làm việc trong khuôn viên trường mình đang học mà không cần giấy phép làm việc (Work Permit) nếu:
 • Bạn là SV toàn thời gian tại:
  • Một trường công lập sau trung học như CĐ-ĐH hay hệ thống trường CEGEP ở Quebec, hoặc
  • Một trường tư thục sau trung học được điều hành theo qui định và luật lệ giống như trường công, và nhận ít nhất 50% vốn điều lệ từ chính phủ (hiện nay chỉ có những học viện giáo dục tư thục cấp cao đẳng ở Quebec là đủ điều kiện), hoặc
  • Một tổ chức tư nhân của Canada có thẩm quyền theo quy chế của tỉnh/bang để cấp bằng, và
 • Giấy phép du học (Study Permit) của bạn còn hiệu lực.
LÀM VIỆC BÊN NGOÀI KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
Chương trình làm việc bên ngoài khuôn viên trường cho phép SV quốc tế làm việc bên ngoài trường trong khi đang hoàn tất việc học. Để có đủ điều kiện, bạn phải là SV full time (toàn thời gian) ghi danh tại 1 cơ sở giáo dục sau trung học đang được Chính phủ tài trợ hoặc trong 1 chương trình đã được chấp thuận tại một học viện tư thục được tài trợ có đủ điều kiện.
 • Các cơ sở giáo dục sau trung học đang được Chính phủ tài trợ:
  • Là những trường công lập sau trung học như CĐ-ĐH hay hệ thống trường CEGEP ở Quebec, hoặc
  • Một trường tư thục sau trung học được điều hành theo qui định và luật lệ giống như trường công, và nhận ít nhất 50% vốn điều lệ từ chính phủ (hiện nay chỉ có những học viện giáo dục tư thục cấp cao đẳng ở Quebec là đủ điều kiện) và
  • Đã ký một thỏa thuận làm việc bên ngoài trường với chính quyền của tỉnh/bang hay vùng lãnh thổ.
 • Các cơ sở giáo dục tư thục sau trung học được tài trợ:
  • Được đặt tại một tỉnh/bang hay vùng lãnh thổ mà đã ký kết một bản thỏa thuận ghi nhớ với CIC.
  • Đã ký một thỏa thuận làm việc bên ngoài trường với chính quyền của tỉnh/ bang hay vùng lãnh thổ và
  • Có sự chấp thuận từ chính quyền của tỉnh/bang hay vùng lãnh thổ để được cấp những văn bằng cụ thể.
Xin lưu ý là không phải tất cả chương trình của những trường tư thục đều đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin về những chương trình này, các bạn nên liên lạc trực tiếp với trường. Để làm việc bên ngoài khuôn viên trường, bạn phải xin được giấy phép làm việc (Work permit). Không nên bắt đầu công việc bên ngoài trường cho đến khi nhận được giấy phép này. Giấy phép làm việc cho phép bạn làm việc đến 20 giờ 1 tuần trong suốt kỳ học chính và toàn thời gian trong những kì nghỉ theo kế hoạch như: nghỉ đông, nghỉ hè và nghỉ giữa kì vào mùa xuân... Khi được cấp giấy phép làm việc không có nghĩa là bảo đảm bạn sẽ tìm được việc làm. Đây là trách nhiệm của bạn để tìm được việc làm. Ngay cả khi làm việc bên ngoài khuôn viên trường, việc học của bạn vẫn phải là lý do chính của bạn khi ở Canada. Nếu bạn không còn là SV full-time (toàn thời gian) hay không duy trì được kết quả học tập thỏa đáng, bạn sẽ phải trả lại giấy phép làm việc cho văn phòng Di trú và Nhập tịch địa phương. Để biết thêm thông tin về chương trình và qui trình nộp đơn, hãy liên lạc với các chuyên gia tư vấn SV quốc tế tại trường.

(nguồn: Hợp Điểm - www.vietnamcentrepoint.edu.vn)
 
Top