KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT - KHÓA NGÀY 14. 3. 2013

[ẹc]

...
Staff member
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp Hồ Chí Minh
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
KHÓA NGÀY 14. 3. 2013
Ad xin chúc mừng 14 bạn trường mình nhé ♥
Sau đây là danh sách: Môn, SBD, Tên, Ngày, Tháng, Năm, Quê, Trường, Hạng.
1. ĐỊA LÝ 4515 Nguyễn Nguyên Anh Thư 16 4 1995 Ninh Thuận Marie Curie Ba
2. LỊCH SỬ 2233 Đoàn Ngọc Hoàng Yến 9 11 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Nhì
3. NGỮ VĂN 1319 Lương Thụy Hồng Ân 01 06 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Nhất
4.NGỮ VĂN 1815 Trần Thị Xuân Trang 22 01 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Nhì
5. NGỮ VĂN 1348 Nguyễn Trịnh Thục Anh 09 08 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Ba
6. NGỮ VĂN 1776 Nguyễn Phước Huyền Thy 18 05 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Ba
7. 5 SINH HỌC 4079 Huỳnh Ngọc Minh Phú 26 03 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Nhất
8. SINH HỌC 4215 Nguyễn Vạn Tường 09 03 1995 Tiền Giang Marie Curie Nhất
9. 9 SINH HỌC 4037 Ngô Việt Nguyên 14 10 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Nhì
10. 1 SINH HỌC 3900 Lâm Hồng Đức 19 09 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Ba
11. SINH HỌC 4034 Nguyễn Hồng Minh Ngọc 23 10 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Ba
12. TIẾNG ANH 3111 Nguyễn Hoàng Anh 27 9 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Ba
13. TIẾNG ANH 3747 Lê Anh Vũ 17 02 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Ba
14. TOÁN 3063 Trần Tiến Vinh 20 05 1995 Tp. Hồ Chí Minh Marie Curie Nhất
AI CÓ FACEBOOK CỦA NHỮNG BẠN NÓI TRÊN, TAG BẠN ẤY VÀO NHÉ ♥ Ad xin chúc mừng 14 bạn trên và mong năm sau sẽ nhiều hơn nữa ♥
 
Top