Ban nick administrator

darkknight

Member
Tên của bạn không được phép sử dụng vì đó là tên dành cho BQT tối cao.
Nick này sẽ bị ban forever, vui lòng đăng ký tài khoản mới., và sử dụng nick có tên phù hợp không gây phản cảm!!!
 
Top