Hình tập thể lớp 11B1 nk 2011-2014

[ẹc]

...
Staff member
Ggr9.jpg

Panny Rùa

11B1 ♥
— with Nic Vu, Duy Hoàng, Beo Pháp Suju, Công Bình, Nguyễn Khải Hưng,Coal Worker, Loan Nguyen, Ngọc Trân, Nguyen Xuan Tai, Tố Trinh, Khoa Cá, Poll Nguyen, Trâm Anhh, Sol Bo, Trúc Phương Nguyễn Thị, Vương Đức Dũ, Duy Nguyễn,Tuyen Kem, Lộc Phạm, Đạt Tiến Lê, Kim Trinh, Quang Minh Phạm, Bé Thỏ and Lee Yuurin.
 
Top