Chiến Lược phát triển Trường THPT Marie Curie

[ẹc]

...
Staff member
TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2013
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THPT MARIE CURIE
Giai đoạn 2013 – 2018

I. Quá trình thành lập
Trường THPT Marie Curie được xây dựng từ năm 1918 thành lập trường Cao đẳng tiểu học nữ sinh người Pháp (EPS des J.F Francaises). Sau nhiều lần đổi tên trường, đến tháng 01 năm 1948 trường Trung học nữ sinh Pháp được thành lập với tên trường Trung học Marie Curie. Sau chiến thắng lịch sử 30/4/1975, Sở Giáo dục và Đào tạo được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân công quản lý và cho phép thành lập Trường THPT Marie Curie
- Quyết định công nhận là Trường THPT trong năm học 1977 – 1978 trực thuộc Sở Giáo dục (QĐ số 455/QĐ-UB ngày 29 tháng 08 năm 1977).
- Quyết định của UBND TP.HCM cho phép chuyển Trường PTTH Marie Curie thành trường PTTH bán công Marie Curie (QĐ số 3218/QĐ-UB ngày 26 tháng 06 năm 1997).
- Quyết định của UBND TP.HCM cho phép chuyển đổi tên Trường PTTH bán công Marie Curie thành trường Trung học phổ thông bán công Marie Curie (QĐ số1862/QĐ-UB ngày 06 tháng 05 năm 2002).
- Quyết định của UBND TP.HCM cho phép chuyển Trường THPT bán công Marie Curie thành trường THPT Marie Curie (QĐ số 2346/QĐ-UBND ngày 24 tháng 05 năm 2006). Căn cứ quyết định này, Trường THPT Marie Curie là trường công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.
- Địa điểm trụ sở chính : số 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phường 7 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh.
Qua 95 năm thành lập và phát triển, trường đã trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhưng cũng rất nhiều thuận lợi. Kết quả đạt được của trường ngày hôm nay đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã và đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh.
Những căn cứ cơ sở pháp lí để xây dựng chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến 2020:
- Thông báo 242-TB/TW ngày 15 tháng 04 năm 2009 và Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020.
- Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.
- Nghị quyết số 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh 5 năm (2011-2015); chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020 và chiến lược phát triển GD-ĐT đến năm 2020 của Bộ Giáo dục – Đào tạo với mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT”.
- Chiến lược phát triển GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 của Ngành Giáo dục
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2013- 2018, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THPT Marie Curie là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Thực hiện chiến lược của Ngành giáo dục và Đào tạo thành phố giúp trường THPT Marie Curie theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của quận, của thành phố và ngang tầm với các trường trong khu vực.

II. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
1. Điểm mạnh
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đầy đủ, đảm bảo theo Điều lệ trường phổ thông: hiện có 180 người ; trong đó: BGH: 3; giáo viên: 142 ; công nhân viên 35.
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 11 CBGV có bằng thạc sĩ.
- Công tác tổ chức quản lí của BGH: Ban giám hiệu có năng lực quản lý, tầm nhìn chiến lược, khoa học. Lập kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác, yêu nghề, đoàn kết gắn bó với nhà trường và mong muốn nhà trường luôn vững mạnh và phát triển
- Chất lượng học sinh cuối năm học 2011 – 2012
+ Tổng số lớp : 74 - Tổng số học sinh: 3220
+ Xếp loại học lực
Giỏi: 4.7% ; Khá: 46.4%; TB: 44,3%; Yếu: 4.4%, Kém 0.2%.
+ Xếp loại hạnh kiểm
Tốt: 79.12%; Khá: 17.72%; TB: 2,8%; Yếu: 0.36%.
+ Tỉ lệ thi đỗ tốt nghiệp năm học 2011 - 2012: 1032/1037 HS = 99,52%.
-Về cơ sở vật chất gồm có
AwaL0.jpg

Cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên phòng học khu vực dãy C xuống cấp, bàn ghế học sinh chưa đồng bộ, phòng học bộ môn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy).
- Thành tích của trường:
+ Huân chương Lao động Hạng Ba ((Quyết định số 2251/QĐ-CTN ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Nước).
+ Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ năm 2009, về “Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” theo số Quyết định 2143/QĐ-T Tg ngày 16/12/2009.
+ Tập thể Lao động Xuất sắc năm 2005- 2006, 2006 – 2007; 2008 - 2009 đến 2011 - 2012
* Quyết định số 5231/QĐ-UBND ngày 15/11/2006;
* Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 28/8/2007;
* Quyết định số 4822/QĐ-UBND ngày 20/10/2009;
* Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 04/09/2010;
* Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 26/07/2011;
* Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 30/07/2012;
+ Cờ Thi đua của Ủy ban Nhân dân TPHCM (Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 30/07/2012).
+ Bằng khen của Uỷ Ban nhân dân thành phố về thành tích xuất sắc 2 năm liên tục năm 2007 – 2008; năm học 2008 – 2009 và 2009 - 2010
* Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 31/3/2009;
* Quyết định số 5312/QĐ-UBND ngày 24/11/2011.
+ Bằng khen của Uỷ Ban nhân dân thành phố năm 2007 vềthành tích đạt giải cao trong cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật về giao thông đường bộ” năm 2006
* Quyết định 574/QĐ-UBND ngày 09/02/2007.
+ Bằng khen của Uỷ Ban nhân dân thành phố năm 2008 về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”
* Quyết định 5651/QĐ-UBND ngày 29/12/2008.
+ Bằng khen của Bộ Giáo dục năm 2010 đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010.
* Quyết định số 5963/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2010.
+ Bằng khen của BCH Liên đoàn lao động thành phố vì đã có thành tíchtrong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2009 – 2010
* Quyết định số 238/QĐ-KT- LĐLĐ ngày 06/08/2010.
+ Bằng khen của Uỷ Ban nhân dân thành phố cho Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhcủa trường“Đã có thành tích trong công tác tổ chức, tham gia các hoạt động tình nguyện hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2010”.
* Quyết định 3524/QĐ-UBND ngày 13/08/2010.
+ Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường “Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2008 – 2009, trong nhiều năm liên tục và năm học 2010 – 2011”
* Quyết định số 332/QĐ/TWĐTN ngày 29/12/2008.
* Quyết định số 516/QĐ/TWĐTN ngày 08/10/2009.
* Quyết định số 431/QĐ/TWĐTN ngày 28/07/2011.

2. Điểm hạn chế
- Tổ chức quản lí của Ban giám hiệu:
Đánh giá chất lượng chuyên môn và đánh giá công chức hàng năm của giáo viên còn mang tính động viên, chưa thực chất. Chưa triệt để sử dụng các minh chứng vào đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.
- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hoặc quản lí, giáo dục học sinh theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy. Trình độ nhân viên bảo vệ và phục vụ còn thấp.
- Chất lượng học sinh: 4.6 % học sinh có học lực yếu, kém, ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt.
- Cơ sở vật chất: phòng học ở khu vực dãy C xuống cấp, bàn ghế chưa đồng bộ. Phòng thao giảng chưa được đầu tư đúng mức. Trường đã có hội trường, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, thường xuyên sử dụng phòng giáo viên làm phòng họp, không đủ chỗ ngồi ảnh hưởng nội dung buổi họp. Trường đã tăng cường CSVC, thiết bị dạy học (TBDH) hàng năm nhưng chưa đảm bảo đồng bộ cho tất cả các lớp.

3. Thời cơ
- Được sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh và học sinh.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng nổ.
- Nhu cầu giáo dục chất lượng cao và ngày càng tăng.

4. Thách thức
- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngày càng phải được nâng cao đòi hỏi CSVC và TBDH phải được nâng cấp, bổ sung và trang bị mới với số lượng lớn (77 lớp).

5. Xác định các vấn đề ưu tiên
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
- Đổi mới đánh giá giáo viên.
- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.
- Ứng dụng CNTT trong dạy – học, công tác quản lí và tăng cường TBDH, TB máy tính, các phần mềm dạy học.
- Kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp.
- Tổ chức đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học.
- Hợp tác trao đổi giao lưu Quốc tế.

III. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI

1. Tầm nhìn
Trường THPT Marie Curie có uy tín về chất lượng giáo dục mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn cao.

2. Sứ mệnh
Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỉ cương có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo, đáp ứng với yêu cầu đổi mới của Ngành Giáo dục và của đất nước.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường
- Tinh thần trách nhiệm
- Ý thức chấp hành các quy định
- Tình đoàn kết
- Tính trung thực
- Lòng nhân ái
- Sự hợp tác
- Lòng tự trọng
- Tính sáng tạo

IV. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với xu thế phát triển của thành phố và các trường trong khu vực.

2. Chỉ tiêu
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lí, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, xuất sắc trên 95%.
- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trên 50% ( các phòng bộ môn A7, B11, Lab).
- Có trên 15% cán bộ quản lí và giáo viên, trong đó có ít nhất 02 người trong Ban giám hiệu có trình độ sau Đại học.
- Phấn đấu 100 % tổ chuyên môn có giáo viên đạt trình độ sau Đại học (kể cả đang theo học).
- 100% tổ chuyên môn có giáo viên dạy giỏi cấp trường, 40% tổ chuyên môn có giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

2.2. Học sinh
- Qui mô:
+ Lớp học: từ 75 - 78 lớp.
+ Học sinh: khoảng 3400 học sinh.
- Chất lượng học tập:
+ Trên 60% học lực khá, giỏi (trong đó 10% học lực giỏi)
+ Tỉ lệ học sinh có học lực yếu, kém dưới 4%.
+ Thi đỗ Đại học, Cao đẳng nâng dần tỉ lệ, điểm bình quân thi ĐH của khối 12 trên điểm sàn đại học.
- Chất lượng đạo đức, kĩ năng sống:
+ Chất lượng đạo đức: 98.0% hạnh kiểm khá, tốt.
+ Tăng cường trang bị cho học sinh các kĩ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

2.3. Cơ sở vật chất
- Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.
- Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng thao giảng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.
- Xây dựng môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp” ở mức độ cao.

3. Phương châm hành động
“Xây dựng môi trường tiên tiến, thân thiện, phát huy toàn diện sức mạnh của thầy trò trường THPT Marie Curie”.

V. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lí thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản, khả năng tự kiểm tra, khả năng phản biện và làm việc theo nhóm …
Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, Phó hiệu trưởng phụ trách quản lý học sinh, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Người phụ trách: Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục
Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.
Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách; kế toán, nhân viên thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí, giảng dạy. Góp phần nâng cao chất lượng quản lí, dạy và học. Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các khóa học do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách hành chánh.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục
- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.
- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.
+ Nguồn lực tài chính:
Ngân sách Nhà nước.
Ngoài ngân sách (cha mẹ học sinh đóng góp...)
Các nguồn từ giảng dạy, dịch vụ của nhà trường.
+ Nguồn lực vật chất:
Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.
Trang thiết bị giảng dạy phục vụ dạy - học.
Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Ban đại diện CMHS.

VI. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược
Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức
Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược
- Giai đoạn 1: Từ năm 2013 – 2015
- Giai đoạn 2: Từ năm 2016 - 2018

4. Đối với Hiệu trưởng
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch từng năm học.

5. Đối với các Phó Hiệu trưởng
Tùy theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV
Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.

HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN VĂN VÂN

PHÊ DUYỆT CỦA SỞ GD&ĐT
 
Top