Thông báo xem danh sách lớp năm học 2013 - 2014

[ẹc]

...
Staff member
KHAI GIẢNG
NH 2013 - 2014
  • 01/08: XEM DANH SÁCH LỚP
  • THỨ BẢY 03/8: GẶP GVCN & CHÉP TKB.
ü Khối 12 &11A1, 11A3 à11A15 : 6G45.
ü Khối 10,11A2, 11D, B: 12G45.
  • THỨ HAI 05/8: BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI.
ü Khối 12 & 11A1 à 11A15 : 6G30.ü Khối 10, 11D, B : 12G30.
(Đồng phục HS, nữ áo dài)
 
Top