Lớp 12P nk 1993-1996 thì vào nhé

[ẹc]

...
Staff member
vqd4L.jpg


Group : https://www.facebook.com/groups/198186663578351/
Heonardo Hieu : https://www.facebook.com/heonardo?hc_location=stream
Hoang Son Tran : https://www.facebook.com/hoangson.tran.71?hc_location=stream
Sơn Hồ: https://www.facebook.com/son.ho.102
 
Top