Dangerous

1life1love

New Member
Đây là thông tin được gửi từ Microsoft & Norton, xin hãy gửi cho tất cả ai bạn quen. Các bạn sẽ có thể nhận được một email chứa một file Power Point có tên "Life is beautiful.pps" --> đừng mở file đó và hãy delete nó ngay lập tức. Nếu bạn mở nó, một dòng tin nhắn sẽ hiện ra trên màn hình "It is too late now, your life is no longer beautiful". Hic, hic mọi dữ liệu trên PC của bạn sẽ bị mất sạch và kẻ nào đã gửi email cho bạn sẽ có được những thông tin về bạn: tên của bạn, email và password. Đây là một loại virut hoàn toàn mới vừa được phát tán vào chiều thứ 7 tuần trước .
 
Top