sex kiểu học trò. (bạn làm kiểu đó bao giờ chưa ?)

___.:L:.___

.:Tổng Tư Lệnh:.
Ðề: sex kiểu học trò. (bạn làm kiểu đó bao giờ chưa ?)

túm lại có 1 câu thui ..... dám chơi dám chịu .... đã chấp nhận chơi thì chấp nhận cởi .... ko chấp nhận cởi thì có wuyền ko chơi ai ép đâu đúng hong nà =)) . " Thix Thì Anh Chiều " =))
 
Top