Đăng kí Team & Group

[ẹc]

...
Staff member
Các nhóm (Team & Group) gửi thông tin đăng kí ngay trong topic này
* Tên nhóm
* Thông tin thành viên (ghi rõ Nam / nữ)

Danh sách Team

tên nhóm : boomberman lóp 10a8
tên các thành viên :Nguyễn Hoàng Nam (nam) , Trương Bạch Liên (nữ) , Bùi Hữu Nghĩa (nam)

tên mhóm 12a11
Tên thành viên:
--Phùng Quốc Anh (nam) Nick boom:vôđịchboom
--Huỳnh Vinh Huê (nam) Nick boom:mryamato
--Bùi Nhật Phương Thanh(nữ) Nick Boom:gaucon28
 

buihuunghia

New Member
Ðề: Đăng kí Team & Group

tên nhóm : boomberman lóp 10a8
tên các thành viên :Nguyễn Hoàng Nam (nam) , Trương Bạch Liên (nữ) , Bùi Hữu Nghĩa (nam)
 

phamchau

New Member
Ðề: Đăng kí Team & Group

tên mhóm 12a11
Tên thành viên:
--Phùng Quốc Anh (nam) Nick boom:vôđịchboom
--Huỳnh Vinh Huê (nam) Nick boom:mryamato
--Bùi Nhật Phương Thanh(nữ) Nick Boom:gaucon28
 

hayate_kakashi

New Member
Ðề: Đăng kí Team & Group

Tên nhóm : Babykute
Tên thành viên :
1/ Đặng Trần Hoàng Phụng (11b6) nick Boom : peboocute90
2/ Nguyễn Anh Thư (11b6) nick Boom : nhoxsi
3/ Nguyễn Huỳnh Hồng Ngọc nick Boom : Beruak0n

Tên nhóm : Bero
Tên thành viên :
1/ Nguyễn Thị Bảo trâm (11b6) nick Boom : nhoc2alech
2/ Nguyễn Thị Thanh Trà (11B6) nick Boom : linkibill

Tên nhóm :NoMercy
Tên thành viên :
1/ Mai Đức Tùng (11B10) nick Boom : SrNoDooR
2/Nguyễn Thụy Đăng Thư (11B10 ) nick Boom : crazyhippo
3/ Mai trang Nick Boom : zbedieuz
 

1stVN

New Member
Ðề: Đăng kí Team & Group

tên nhóm LCD
tên thành viên
1/ Đỗ Thành Chung (11b9) nick boom : quan16
2/Tô Thùy Dương (11b9) nick boom : honeny
3/ Trịnh Hải Long (11b9) nick boom : junse2005
 

1stVN

New Member
Ðề: Đăng kí Team & Group

tên nhóm LCD lớp 11b9
tên thành viên
1/ Đỗ Thành Chung (nam) nick boom : quan16
2/Tô Thùy Dương (nữ) nick boom : honeny
3/ Trịnh Hải Long (nam) nick boom : junse2005
 
Top