"Nếu như các nhân vật trong Tam Quốc Chí đều là nữ"...(đủ bộ đây nè)!!! [DuyênBòMộng]

Thảo luận trong 'Manga - Anime' bắt đầu bởi DuyênBòMộng, 14 Tháng một 2008.

 1. DuyênBòMộng

  DuyênBòMộng New Member

  Sau đây là 40 nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đã được... chuyển đổi giới tính thành girl (thật ra là 42, DuyênBòMộng thiếu 2 tấm, đang tìm)...
  Mời huynh wob và bà con vào chiêm ngưỡng lại nhé!!!



  1.Lưu Bị
  [​IMG]


  2.Quan Vũ
  [​IMG]


  3.Khương Duy
  [​IMG]


  4.Hoàng Cái
  [​IMG]


  5.Tào Tháo
  [​IMG]


  6.Tào Phi
  [​IMG]


  7.Lữ Bố
  [​IMG]


  8.Tư Mã Ý
  [​IMG]


  9.Bàng Đức
  [​IMG]


  10.Vẫn là Bàng Đức ^^
  [​IMG]


  11.Tống Ninh
  [​IMG]


  12.Mã Siêu
  [​IMG]


  13.Lục Tốn
  [​IMG]


  14.Lữ Mông
  [​IMG]


  15.Hoàng Cái
  [​IMG]


  16.Quan Bình
  [​IMG]


  17.Cam Ninh
  [​IMG]


  18.Điển Vi
  [​IMG]


  19.Lữ Bố & Điêu Thuyền (Lữ Bố là girl, Điêu Thuyền là boy)
  [​IMG]


  20.Bàng Thống
  [​IMG]


  21.Tôn Sách
  [​IMG]


  22.Mạnh Hoạch
  [​IMG]


  23.Tôn Kiên
  [​IMG]


  24.Tôn Quyền
  [​IMG]


  25.Thái Sư Tử
  [​IMG]


  26.Ngụy Diên
  [​IMG]


  27.Hạ Hầu Đôn
  [​IMG]


  28.Hạ Hầu Uyên
  [​IMG]


  29.Từ Hoảng
  [​IMG]


  30.Hứa Chữ
  [​IMG]


  31.Vương Thiệu
  [​IMG]


  32.Trương Phi
  [​IMG]


  33.Trương Hiền
  [​IMG]


  34.Trương Giác
  [​IMG]


  35.Trương Liêu
  [​IMG]


  36.Triệu Vân
  [​IMG]


  37.Chu Thái
  [​IMG]


  38.Chu Du
  [​IMG]


  39.Khổng Minh
  [​IMG]


  40.Đổng Trác
  [​IMG]


  41. Tả Từ
  [​IMG]
   
 2. Huchiwaru

  Huchiwaru New Member

  Ðề: "Nếu như các nhân vật trong Tam Quốc Chí đều là nữ"...(đủ bộ đây nè)!!! [DuyênBòM

  đẹp wé, còn hưn nhân vựt nữ lun!
   
 3. Lil E

  Lil E New Member

  Ðề: "Nếu như các nhân vật trong Tam Quốc Chí đều là nữ"...(đủ bộ đây nè)!!! [DuyênBòM

  sao mình hem thấy j hết vậy nè :yoyo2:
   
 4. Saitama

  Saitama New Member

  thiếu 1 hình rồi thớt cố gắng tìm nhé
   
 5. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này