help me dzới

nguyenhung_stil

New Member
Mình có câu đố cho các pạn vào hè giải giúp nhè nhé..
Một lính gác canh gác cho phủ tổng thông1. hôm đó ông tổng thống có chuyến đi công tác xa. thằng lính nói là ông đừng đi vì nó đã ngủ mơ thấy máy bay của ông bị tai nạn. ông đã không đi và chiếc máy bay đó bị tay nạn thật.. ông tổng thống đã ban thưởng cho tên lính gác và đuổi việc hắn ... vì sao?
nguyenhung_stil :-w
 

rko_4180

New Member
Ðề: help me dzới

uầyz.....thưỡng vì zúp ỗg khôg đy => ko chết
đuỗy vì canh gác cho ỗng mà ngũ thỳ hóa ỗng chết sớm àk =]
 
Top