ai có bài nào về toán lý hóa bí hay ko biết làm vào đây

xxx12A1xxx

New Member
gần thi tốt nghiệp . ai có khó khăn về môn lý +toán thì vào đây mình sẽ giúp đở mình tin là với công lực của mình sẽ giúp các bạn dc phần nào ok
Còn bạn nào mà cảm thấy quá pro rồi vô đây quyết đấu chơi ^^
 

Tina

New Member
Ðề: ai có bài nào về toán lý hóa bí hay ko biết làm vào đây

à, bữa mình ktra có bài trắc nghiệm
từ các chất MgO, CO2, SO3, LiOH, Al2O3, Ba
Có bao nhiêu phản ứng xảy ra
Bạn làm dùm mình được ko
 

cupic4491

New Member
Ðề: ai có bài nào về toán lý hóa bí hay ko biết làm vào đây

à, bữa mình ktra có bài trắc nghiệm
từ các chất MgO, CO2, SO3, LiOH, Al2O3, Ba
Có bao nhiêu phản ứng xảy ra
Bạn làm dùm mình được ko

Theo mình, thì tùy theo trường hợp mà sẽ có rất nhiều phản ứng khác nhau.
MgO + CO2 ---> MgCO3 ==> MgCO3 + CO2 + H2O ---> Mg(HCO3)2
MgO + SO3 ---> MgSO4
LiOH có tính kiềm mạnh nên sẽ tác dụng với CO2, SO3, Al2O3. Riêng với LiOH và CO2 tùy theo số mol mà có thể có thêm phản ứng tạo muối axit LiHCO3.
Còn phản ứng giữa Ba với CO2 và SO3 thì mình không biết, hình như là không có, vì mình chưa bao giờ thấy pt phản ứng của nó cả.
 

hayate_kakashi

New Member
Ðề: ai có bài nào về toán lý hóa bí hay ko biết làm vào đây

Theo mình, thì tùy theo trường hợp mà sẽ có rất nhiều phản ứng khác nhau.
MgO + CO2 ---> MgCO3 ==> MgCO3 + CO2 + H2O ---> Mg(HCO3)2
MgO + SO3 ---> MgSO4
LiOH có tính kiềm mạnh nên sẽ tác dụng với CO2, SO3, Al2O3. Riêng với LiOH và CO2 tùy theo số mol mà có thể có thêm phản ứng tạo muối axit LiHCO3.
Còn phản ứng giữa Ba với CO2 và SO3 thì mình không biết, hình như là không có, vì mình chưa bao giờ thấy pt phản ứng của nó cả.

Ba có thể + vơí Co2 và So3 nhưng điều kiện tác dụng rất khó -> Ba + Co3 ---> (xt , nhiệt độ) Baco3 , Ba + so3 --->( xt , nhiệt độ) Baso3 . Câu này thi học sinh gioỉ hoá lớp 9 đã từng ra :em106:
 

Tina

New Member
Ðề: ai có bài nào về toán lý hóa bí hay ko biết làm vào đây

điều quan trọng là cái đề trắc nghiệm chỉ có số :-s không biết ý tác giả như thế nào !! Mình cũng làm như vậy nhưng nếu đề đại học cho ra thì sao nhỉ :-?
 
Top