[10A3] Mem của 10A3 đâu mất tiu roài vô điểm dánh cái..lúp khác vô làm wen lun hén..

Ashley

New Member
iem 10A3 chào cả nhà
iem k có j` đặc biệt k phải lớp trưởng lớp phó j` chỉ có cái đặc biệt nhìu chuyện ham chơi ham ăn, chỉ có cắn lộn là giỏi...heheh

:em121::th_069::em15::em180::em148::em30:​
 

Ashley

New Member
Ðề: Mem của 10A3 đâu mất tiu roài vô điểm dánh cái..lúp khác vôlam2 wen lun hén..

mọi ngừi ủng hộn hén:em55::em69::em80::em19::em151::em40::em162::em173::em34:
 

Rin Ayame Kami

Well-Known Member
Ðề: Mem của 10A3 đâu mất tiu roài vô điểm dánh cái..lúp khác vôlam2 wen lun hén..

bẮt tAy nÀm wEn ...tỚ hUm bIk tỚ hỌx lỚp nÀo hÍt ...cÓa j` zÔ nĂm bIk sAu ...:)):)) ....rẤt zUi đưỢc nÀm wEn zỚi bẠn .....chOa xƠm cÁi nÈo ....mOazzzzhhhh ....^^ :-*
 

Roxy

New Member
Ðề: Mem của 10A3 đâu mất tiu roài vô điểm dánh cái..lúp khác vôlam2 wen lun hén..

oh, cho hỏi đei là lup 10A3 mới hay là lup 10A3 cũ vại, năm học 2008-2009 á:em148:
 

heo_u

New Member
Ðề: Mem của 10A3 đâu mất tiu roài vô điểm dánh cái..lúp khác vôlam2 wen lun hén..

aaaaaaa T............ djnh lum` ............ mu` nhanh tay lum` trc 0y` >.<............ mu` ke...........:em30::em30::em30:
 

wind

New Member
Ðề: Mem của 10A3 đâu mất tiu roài vô điểm dánh cái..lúp khác vôlam2 wen lun hén..

học 10B2 màh zô làm quen được hơm :)
 

pepsi_one

New Member
Ðề: Mem của 10A3 đâu mất tiu roài vô điểm dánh cái..lúp khác vôlam2 wen lun hén..

B1 nà , làm wen cái dc ko bạn ?
 

kaitou_kid_1412

Administrator
Staff member
Ðề: Mem của 10A3 đâu mất tiu roài vô điểm dánh cái..lúp khác vôlam2 wen lun hén..

tớ 10B1 đê.....:em148: cho tớ làm wen nhoa.......:em30:...hjhjhj ^^
 

think of you

New Member
Ðề: Mem của 10A3 đâu mất tiu roài vô điểm dánh cái..lúp khác vôlam2 wen lun hén..

thía 11B2 vào lèm wen kái nà :D...........................:):em15:
 

phuchau265

Member
Ðề: Mem của 10A3 đâu mất tiu roài vô điểm dánh cái..lúp khác vôlam2 wen lun hén..

Ac Học sinh cũ của 10A3 năm nay là 11A3. Hi :em65:
 
Top