[10B5] Tình yêu nào học lớp 10B5 thì vào đj nè ...^^

Rin Ayame Kami

Well-Known Member
Ðề: [10B5] Tình yêu nào học lớp 10B5 thì vào đj nè ...^^

@ PK : tẠi tOàn a spAm kO...dÂn chÚng zÔ cOi sỢ wÓ jH rA hẾt gỒi...lẤy jÈ hOk ếH...:yoyo106::yoyo106::yoyo106:

@ An : thÈn Bần nÓa lÀm jÈ mỤi mỤi...đỂ tỈ tỈ xỬ nÓa chOa...:yoyo29::yoyo29:...cÁi thÈn Bùi Khắc Bần nÀy...:yoyo51::yoyo51::yoyo51:

@ Bần : Ông cOi chỪng tUi nghE chƯa...:yoyo107::yoyo107:....ăN hiẾp tỈ mỤi tỤi tUi jH áH...:yoyo62::yoyo62:..

@ Hero : Ông nÀ đỒng fẠm fẢi hOk...zẬy xỬ nhƯ ôNg Bần lUn...:yoyo51::yoyo51::yoyo51:
 

Rin Ayame Kami

Well-Known Member
Ðề: [10B5] Tình yêu nào học lớp 10B5 thì vào đj nè ...^^

@ Hero : ghI lỘn tÊn gỒi kÌa ôNg nỘi...tUi tÊn Rjn ...hOk fẢi Gin...:yoyo29::yoyo29:
 

P{K}_HIHI

New Member
Ðề: [10B5] Tình yêu nào học lớp 10B5 thì vào đj nè ...^^

pe rin ky nho~~???a vao choi chu co xipam dau mah eh'!!!hahaha!!tai cac ban b5 it ai gop dzui chu' bo.:yoyo68::yoyo68::yoyo68::yoyo68::yoyo68:
 
Top