[ nEw pIx ] ....phUt' ngAu~ hUg' ...

Rin Ayame Kami

Well-Known Member
hUm nAy ...bUn` ...hOk bIk lAm` j` ...lOj cAj' dt rA tU suOg' zAj` pIx ...nhIn` cUg~ duOc ...pOst lEn chOa pA` kOn cOj .... cOj xOg dUg` tE' ghE' hOac. xIu? tAj chO~ lA` eM mUg` Oy` ...^^


DSC00254.jpg


DSC00257.jpg


DSC00258.jpg


DSC00260.jpg

[ tEm' nY` ..jEu nhUt' ...cUg~ tUx. nhAt' =))=)) ]

zA` sAu dEy lA` pIxs duOc chIh? sUa? = dt cUa? eM ..hOan` tOan` hOk cOa' PTS ...

DSC00269.jpg


DSC00272.jpg


DSC00261.jpg


DSC00262.jpg

2 pIx cuOj' lA` khOx' thjEt aZ' ...pA` kOn dUg` tuOg? gjA? nhA ...:">

shOw pIx dEn' dEy lA` kEt' thUc' ... mOng pA` kOn chEm' nhE. nhE. tAy nhOa ...^^

:em148::em148::em15::em15::em180::em180:
 

Rin Ayame Kami

Well-Known Member
Ðề: [ nEw pIx ] ....phUt' ngAu~ hUg' ...

@ Wind : bAn nhAnh tAy ghIa tA ...^^ ...thAnks dA~ khEn nhOa ...^^

@ bro Admin : ...Úi ...h mỚi thẤy a Ad khEn nhOa ...thAnks aNh nhÌu nhÌu ...^^
 

Rin Ayame Kami

Well-Known Member
Ðề: [ nEw pIx ] ....phUt' ngAu~ hUg' ...

@ poussy : Mình bjk màu đó ...định mua màu đó òy ...nhưng thấy màu đen cam nhìn hot hơn ...nên mua màu này ...;));)) ...khóc thật đấy ...thấy diễn đạt chưa ...:)):))
 

Rin Ayame Kami

Well-Known Member
Ðề: [ nEw pIx ] ....phUt' ngAu~ hUg' ...

@ Heo : trùi quá khen ...ngại quá ...:">

@ ss Think : úi ùi ...hội trưởng xinh hơn ý chứ ...:"> ...khen nhìu nở lỗ mũi òy ...:">
 
Top