[10a8]làm wen tụ tập vs a8 ih nhaz

sj_snoopy

New Member
Ðề: [10a8]làm wen tụ tập vs a8 ih nhaz

aaaaaaaaaaaaaaa
hello tổ 3 ahz
còn tổ 2 vs tổ 4 nũa ahz
là đủ 1 đại diện tổ oài
i'
mà wên còn tổ 2 thui chứ tổ 4 coa' bạn
tổ zyn tổ ngoài cùg oài {ke}
 

shu313

New Member
Ðề: [10a8]làm wen tụ tập vs a8 ih nhaz

b7 wa chơi nờ :">
mình cũng là tổ trưởng đó nha >:)
làm wen làm wen >:D<
ym : Chance_9x :"> add nha >:D<
 

xôm xynk

New Member
Ðề: [10a8]làm wen tụ tập vs a8 ih nhaz

nghỷ tới thứ 3 mới hox. ....mừng woá hohohohoh! :union-22::union-22::union-22::union-20::union-20::union-20:
 
Top