10b5 [08-11] bầu chọn hotboy hotgirl nha!!!

Rin Ayame Kami

Well-Known Member
Ðề: lop 10b5 bau chon hotboy hotgirl nha!!!

=))=)) ...đỊnh lÀm cÁi tOpIz bẦu bAd bOy aNd bAd gIrl chOa nÓa khÁc ngưỜi kO đỤng hÀng ...=))=)) ....thẤy sAo ....:yoyo1::yoyo1: chỈ sỢ mẤt lÒng thUi chỨ nẾu đỒng ý hẾt lÀ zUi lẮm áZ ....:D:D
 

Koo_1209

New Member
Ðề: lop 10b5 bau chon hotboy hotgirl nha!!!

nham wó áh nha.... hú hú.. đây lò cái nick mới ò e áh nha... các bạn lòm wen ih... hú hú
 

Rin Ayame Kami

Well-Known Member
Ðề: lop 10b5 bau chon hotboy hotgirl nha!!!

pÓ tAy mÓa nÀy ...****pIz clOsE bAtE rÙi ...mÓa khOái Quang Minh chỨ j` ...=))=)) ....mAi tAo chOa mÀy cOi hÌnh bẠn kOo nhÀ tA ....xIn lẮm :D:D
 

Rin Ayame Kami

Well-Known Member
Ðề: lop 10b5 bau chon hotboy hotgirl nha!!!

@ Yui : nÓa lÀ kOn Hằng ngỒi kẾ tAo ....tẠi nÓa hOk bÍk tOpIz clOsE bEtA òY ...nÊn mỚi vOtE ...:yoyo35: ....****pIz nÀy chÁn wÓ ....đỂ lẬp tOpIz khÁc bẦu bAdbOy ...bAdgIrl chOa nÓa zUi ...:yoyo1::yoyo1: ....hOk đỤng hÀng ....chỈ sỢ bẦu xOng chÚng nÓa hỤi đỒg mÌnh thUi ....:yoyo55::yoyo55:
 
Top