[10B1] ai sẽ là Hot Girl dey ????

Bình chọn Hot Girl choa B1 na`

 • Gia Bảo(lúp truog)

  Votes: 3 5.8%
 • Kim Hương(lúp phó KL)

  Votes: 1 1.9%
 • Phương Thanh(lúp phó HT)

  Votes: 4 7.7%
 • Lan Anh

  Votes: 3 5.8%
 • Hồng Như

  Votes: 3 5.8%
 • Hồng Vân

  Votes: 6 11.5%
 • Ánh Tuyết

  Votes: 0 0.0%
 • Lê Phương Thảo

  Votes: 7 13.5%
 • Ng.Phương Thảo

  Votes: 1 1.9%
 • Thanh Trúc

  Votes: 1 1.9%
 • Phương Giao

  Votes: 3 5.8%
 • N.L.A.Thư

  Votes: 1 1.9%
 • Hồng Châu

  Votes: 8 15.4%
 • Ngọc Bửu

  Votes: 1 1.9%
 • Ngọc Thi

  Votes: 8 15.4%
 • Thúy Lan

  Votes: 1 1.9%
 • Ngọc Thương

  Votes: 1 1.9%

 • Total voters
  52

kaitou_kid_1412

Administrator
Staff member
Ðề: [10B1] ai sẽ là Hot Girl dey ????

@B: uj` :yoyo45::yoyo45: da~ noj' chj.n nj` la` 4 fun chu' j`, thj` max' j` la.j faj~ kho' chj.u den' the' :yoyo68::yoyo68: cu' choa la` ng` dc vote nhju` fju' hon la` xau' dj nhug ma` tjnh' tjnh` ho. dc nhju` ba.n thjx nen vote choa thuj, chu' dau faj~ "Hotgirl" la` faj~ de.p chj~ can` de~ thuog la` dc goy` :yoyo113::yoyo113::yoyo113: con` ng` de.p ma` hok dc vote nhju` thj` chak' tjnh' tjnh` ho. hok coa' aj thjx hjt' nen bj. za.y ah' :yoyo67::yoyo67::yoyo67::yoyo67:
 

sorrin

New Member
Ðề: [10B1] ai sẽ là Hot Girl dey ????

HOK HÌNH HOK MẸC !!SAO MỌI NGƯỜI BÌNH CHỌN DUOC. NHÕ! THOAI THÌ HÃY CŨNG NHAU BÌNH CHỌN TAAA !MỌI NGƯỜI CHOA 1 PHIÉU SORRIN NÀO :union-22::union-22::union-22::union-22::union-22::union-22::union-22::union-22::union-22::union-22:
 
Top