[WebMC] Thầy cô trong trường Marie Curie

[ẹc]

...
Staff member
Hàng 1 : dưới
Hàng 2 : trên
Ghi chú : TTCM = tổ trưởng chuyên môn, TTCĐ = tổ trưởng công đoàn.

Tổ Anh Văn
ToAnhVan.JPG

* Tổ Ngoại Ngữ ( Anh + Pháp ) :
- Hàng 1 : Cô Nguyễn Thị Ngọc Ân, Cô Lý Tuyết Loan, Cô Đỗ Trọng Lệ Dung, Cô Hoàng Thị Ngọc Thủy, Cô Nguyễn Thị Thúy Hường, Cô Nguyễn Thị Năng, Cô Nguyễn Thị Kim Loan, Cô Nguyễn Thị Xuân Thủy, Cô Trần Phạm Phương Linh, Cô Đỗ Thị Phương Liên, Thầy Nguyễn Mạnh Hùng.
- Hàng 2 : Thầy Phạm Hùng, Cô Đặng Thị Đoan Trang (TTCĐ), Cô Lưu Thị Đoan Khánh, Cô Nguyễn Thanh Thủy (TTCM), Cô Trần Mỹ Dung, Thầy Nguyễn Thành Đức, Thầy Lê Thanh Sơn, Thầy Nguyễn Tiến Dũng.

Tổ Toán
toan.JPG

* Tổ Toán :
- Hàng 1 : Cô Thái Thị Thu Hiền, Cô Trần Ngọc Xuân, Cô Dương Thị Mộng Huyền, Cô Lê Thị Phương Viên, Cô Phạm Thị Mỹ Hạnh, Thầy Đồng Văn Đạt, Thầy Ngô Thanh Huy, Thầy Nguyễn Hoàng Thông.
- Hàng 2 : Thầy Hoàng Công Vắng, Thầy Huỳnh Phi Long, Thầy Thân Trọng Thái, Thầy Võ Văn Hiến, Thầy Nguyễn Trường Sinh, Thầy Nguyễn Bảo Quốc, Thầy Lương Anh Ngọc, Thầy Lê Thanh Hoài, Thầy Dương Đắc Thái, Thầy Thái Quang Trãi, Thầy Trần Văn Toàn (TTCM).

Tổ Công Nghiệp
ToCongNghiep.JPG

* Tổ Công Nghệ: Thầy Nguyễn Sung Túc, Thầy Lê Hữu Tuấn Nam, Cô Bùi Thị Phúc (TTCĐ), Cô huỳnh Thị Thu Thủy, Cô Vũ Thị Kim Lan, Cô Đỗ Kim Trung, Cô Trương Thị Mỹ Chi, Thầy Tất Hùng (TTCM).

Tổ Lý
vatly.JPG

* Tổ Lý : Thầy Nguyễn Văn Tường, Thầy Trần Trung Trực, Thầy Nguyễn Tấn Danh, Thầy Nguyễn Tần Thường, Cô Nguyễn Thị Lan Hương (TTCM), Cô Đào Thúy Lan, Cô Ngô Thị Kim Hòa, Cô Nguyễn Trọng Diệu Hồng, Cô Lê Thị Phương Dung, Cô Huỳnh Thị Bích Liên (TTCĐ), Cô Hoàng Thị Kim Liên, Cô Nguyễn Ngọc Hương Mỹ, Thầy Trần Hữu Hòa.

Tổ Hóa
hoa.JPG


Tổ Sinh
sinh.JPG

* Tổ Hóa Sinh : Thầy Nguyễn Thành Trung, Thầy Trần Thanh Tâm, Thầy Trần Hữu Lâm, Thầy Nguyễn Tường Châu, Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại, Thầy Hồ Tấn Minh, Thầy Nguyễn Văn Tài, Thầy Lương Thế Đường, Thầy Phạm Kim Chung, Thầy Phạm Minh An (TTCM), Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, Cô Lê Thị Lan Anh, Cô Trần Thị Phương Dung (TTCĐ), Cô Vũ Thị Thình, Cô Nguyễn Thị Hồng Loan, Cô Thái Hải Hà, Cô Trần Phương Thảo, Cô Phạm Thị Viễn Ân. ( thiếu Cô Nguyễn Cẩm Vân )

Tổ Văn
van.JPG

* Tổ Văn :
- Hàng 1 : Cô Nguyễn Thị Quế Vân, Cô Nguyễn Thanh Hằng, Cô Phúc Uyển, Cô Huỳnh Phương Nghĩa, Cô Nguyễn Thị Kim Chi, Cô Nguyễn Thị Thư (TTCĐ), Cô Đỗ Bảo Thúy (TTCM).
- Hàng 2 : Thầy Đỗ Đức Thái, Cô Nguyễn Thị Hoàng, Cô Huỳnh Thị Thanh Tâm, Cô Trần Thị Yến Loan, Cô Thái Vĩnh Thụy, Thầy Đoàn Minh Quốc, Thầy Trần Thăng Long.

Tổ Pháp Văn
phap.JPG


Tổ Thể Dục + GDCD
TheDuc.JPG

Trái qua Phải: cô Thanh - cô Sương [Hiệu phó] - cô Mai - cô Thủy - cô Bình - cô Giang - thầy Tiến - cô Lâm Tú Khanh [thích nhất cô này] - thầy Thoảng [từng đi dò bài lớp 12 cho mình =))))))))))] - thầy Thấy và thầy Tuấn :">

Tổ Sử
su.JPG


Tổ Địa
dia.JPG

* Tổ Sử - Địa : Cô Nguyễn Hoàng Lệ Hằng, Cô Vũ Thị Minh, Cô Lưu Thị Ngọc Bích, Cô Trịnh Thị Thoan, Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Cô Lê Thị Thu Hồ, Cô Ngô Thị Thanh Hải, Cô Ngô Thị Việt Hương (TTCM), Cô Nguyễn Khánh Bình (TTCĐ), Thầy Bùi Văn Duôi, Thầy Huỳnh Thanh Long.


Tổ GDCD
gdcd.JPG


* Tổ Giáo Dục Công Dân - Thể Dục : Cô Nguyễn Thị Hiền Thanh, Cô Nguyễn Ngọc Sương, Cô Khổng Thị Như Mai, Cô Ngô Thanh Thủy, Cô Phùng Thị Thanh Bình, Cô Nguyễn Trần Hương Giang, Thầy Phạm Văn Tiến, Cô Lâm Tú Khanh, Thầy Báo Trung Thoảng, Thầy Võ Văn Thấy, Thầy Nguyễn Thanh Tuấn.

Các bạn vào bổ sung tên thầy cô hen. Bổ sung theo từng Tổ môn học đó.
 

kenny_htv

Moderator
Staff member
Ðề: [WebMC] Thầy cô trong trường Marie Curie

cái này trên kỉ yếu trường có mà, có cả tên nữa
@ ad: tổ Anh Văn và Pháp Văn nên gom chung lại là tổ Ngoại Ngữ, vì 2 tấm hình đó giống nhau
 

kenny_htv

Moderator
Staff member
Ðề: [WebMC] Thầy cô trong trường Marie Curie

Hàng 1 : dưới
Hàng 2 : trên
Ghi chú : TTCM = tổ trưởng chuyên môn, TTCĐ = tổ trưởng công đoàn.

* Tổ Ngoại Ngữ ( Anh + Pháp ) :
- Hàng 1 : Cô Nguyễn Thị Ngọc Ân, Cô Lý Tuyết Loan, Cô Đỗ Trọng Lệ Dung, Cô Hoàng Thị Ngọc Thủy, Cô Nguyễn Thị Thúy Hường, Cô Nguyễn Thị Năng, Cô Nguyễn Thị Kim Loan, Cô Nguyễn Thị Xuân Thủy, Cô Trần Phạm Phương Linh, Cô Đỗ Thị Phương Liên, Thầy Nguyễn Mạnh Hùng.
- Hàng 2 : Thầy Phạm Hùng, Cô Đặng Thị Đoan Trang (TTCĐ), Cô Lưu Thị Đoan Khánh, Cô Nguyễn Thanh Thủy (TTCM), Cô Trần Mỹ Dung, Thầy Nguyễn Thành Đức, Thầy Lê Thanh Sơn, Thầy Nguyễn Tiến Dũng.

* Tổ Toán :
- Hàng 1 : Cô Thái Thị Thu Hiền, Cô Trần Ngọc Xuân, Cô Dương Thị Mộng Huyền, Cô Lê Thị Phương Viên, Cô Phạm Thị Mỹ Hạnh, Thầy Đồng Văn Đạt, Thầy Ngô Thanh Huy, Thầy Nguyễn Hoàng Thông.
- Hàng 2 : Thầy Hoàng Công Vắng, Thầy Huỳnh Phi Long, Thầy Thân Trọng Thái, Thầy Võ Văn Hiến, Thầy Nguyễn Trường Sinh, Thầy Nguyễn Bảo Quốc, Thầy Lương Anh Ngọc, Thầy Lê Thanh Hoài, Thầy Dương Đắc Thái, Thầy Thái Quang Trãi, Thầy Trần Văn Toàn (TTCM).

* Tổ Công Nghệ: Thầy Nguyễn Sung Túc, Thầy Lê Hữu Tuấn Nam, Cô Bùi Thị Phúc (TTCĐ), Cô huỳnh Thị Thu Thủy, Cô Vũ Thị Kim Lan, Cô Đỗ Kim Trung, Cô Trương Thị Mỹ Chi, Thầy Tất Hùng (TTCM).

* Tổ Lý : Thầy Nguyễn Văn Tường, Thầy Trần Trung Trực, Thầy Nguyễn Tấn Danh, Thầy Nguyễn Tần Thường, Cô Nguyễn Thị Lan Hương (TTCM), Cô Đào Thúy Lan, Cô Ngô Thị Kim Hòa, Cô Nguyễn Trọng Diệu Hồng, Cô Lê Thị Phương Dung, Cô Huỳnh Thị Bích Liên (TTCĐ), Cô Hoàng Thị Kim Liên, Cô Nguyễn Ngọc Hương Mỹ, Thầy Trần Hữu Hòa.

* Tổ Hóa Sinh : Thầy Nguyễn Thành Trung, Thầy Trần Thanh Tâm, Thầy Trần Hữu Lâm, Thầy Nguyễn Tường Châu, Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại, Thầy Hồ Tấn Minh, Thầy Nguyễn Văn Tài, Thầy Lương Thế Đường, Thầy Phạm Kim Chung, Thầy Phạm Minh An (TTCM), Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, Cô Lê Thị Lan Anh, Cô Trần Thị Phương Dung (TTCĐ), Cô Vũ Thị Thình, Cô Nguyễn Thị Hồng Loan, Cô Thái Hải Hà, Cô Trần Phương Thảo, Cô Phạm Thị Viễn Ân. ( thiếu Cô Nguyễn Cẩm Vân )

* Tổ Văn :
- Hàng 1 : Cô Nguyễn Thị Quế Vân, Cô Nguyễn Thanh Hằng, Cô Phúc Uyển, Cô Huỳnh Phương Nghĩa, Cô Nguyễn Thị Kim Chi, Cô Nguyễn Thị Thư (TTCĐ), Cô Đỗ Bảo Thúy (TTCM).
- Hàng 2 : Thầy Đỗ Đức Thái, Cô Nguyễn Thị Hoàng, Cô Huỳnh Thị Thanh Tâm, Cô Trần Thị Yến Loan, Cô Thái Vĩnh Thụy, Thầy Đoàn Minh Quốc, Thầy Trần Thăng Long.

* Tổ Giáo Dục Công Dân - Thể Dục : Cô Nguyễn Thị Hiền Thanh, Cô Nguyễn Ngọc Sương, Cô Khổng Thị Như Mai, Cô Ngô Thanh Thủy, Cô Phùng Thị Thanh Bình, Cô Nguyễn Trần Hương Giang, Thầy Phạm Văn Tiến, Cô Lâm Tú Khanh, Thầy Báo Trung Thoảng, Thầy Võ Văn Thấy, Thầy Nguyễn Thanh Tuấn.

* Tổ Sử - Địa : Cô Nguyễn Hoàng Lệ Hằng, Cô Vũ Thị Minh, Cô Lưu Thị Ngọc Bích, Cô Trịnh Thị Thoan, Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Cô Lê Thị Thu Hồ, Cô Ngô Thị Thanh Hải, Cô Ngô Thị Việt Hương (TTCM), Cô Nguyễn Khánh Bình (TTCĐ), Thầy Bùi Văn Duôi, Thầy Huỳnh Thanh Long.
 

sophia_moon

New Member
Ðề: [WebMC] Thầy cô trong trường Marie Curie

Nhìn cô Lệ Dung chủ nhiệm của moon xinh ghê.hehe.Đúng là Cindyledung kute:yoyo24::yoyo24::yoyo24::yoyo24:
 

mustang

New Member
Ðề: [WebMC] Thầy cô trong trường Marie Curie

thiếu nhìu wa1 với lại lộn tùm lum hết không có đủ những người xưa:banhbao12:
 
Top