12a5 niên khoá 1999-2000

Lớp 12 A 5 hình như có bạn tên Chi ốm ốm cao cao đẹp gái có cái xẹo ngay cổ phải hok? Với lại bạn gì tên Phụng thi thanh lịch học đường,cả 2 đều ở Thị Nghè
 
Top